Naujienos

GIMK mokymai

Kuršėnų šeimos namų Globos centras 2020 m. lapkričio 27 d. organizuoja pagrindinius globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių GIMK mokymus. Mokymai organizuojami, vadovaujantis LR Vyriausybės nurodymais dėl paskelbto karantino.

„Kaip aš mokausi skraidyti“

Prie Kuršėnų šeimos namų pastatytas stendas su menininko  Algio Kriščiūno reprodukcija „Kaip aš mokausi skraidyti“. Menininkas  dažnai savo kūriniais atliepia šalies ir pasaulio aktualijas, tačiau jam labiausiai rūpi žmogiškumo apraiškų temos. Pasinaudodami šio menininko reprodukcija, Globos centro specialistai siunčia žinią visuomenei, kad ,,Vaiko globa ar įvaikinimas – tai ypatinga dovana, suteikianti tėvų globos netekusiam vaikui laimingą vaikystę ir galimybę augti sveikoje, saugioje, mylinčioje aplinkoje. Ir jei Jūsų namuose gali atsirasti vietos vaikui, kuriam reikia mylinčios šeimos, namų jaukumo ir šilumos – Kuršėnų šeimos namai  kviečia Jus tapti globėjais ar įtėviais!

Muzikos terapija

Šiandien Kuršėnų šeimos namų Globos centro Globos koordinatoriai lankėsi Kuršėnų kultūros centre, kuriame vyko lauko muzikos instrumentų pristatymas. Išgirdome apie jų naudą įvairioms amžiaus grupėms, apie galimybes įtraukti į projektus kaip edukacinę, pramoginę ir/ar terapinę priemonę. Prisilietėme prie instrumentų su mintimi, kaip įtraukti kuo daugiau globojamų (rūpinamų) vaikų į terapinius užsiėmimus.

„Sulaukti 18 ar užaugti?“

Rugsėjo 22 d. Kuršėnų šeimos namų Globos centre vyko psichologo E. Karmazos paskaita tema „Sulaukti 18 ar užaugti?“ 

Vaikai labai nori tapti suaugusiais. Net mažieji svajoja apie tas laisves, kurios atrodo tokios patrauklios saugusiųjų pasaulyje. Bet tapimas suaugusiu ir brandžiu žmogumi nėra vien tik 18 metų sulaukimas. Tai yra ir tam tikrų gebėjimų, atsakomybės, supratimo įgijimas, kuris bus paskui reikalingas visą likusį gyvenimą.

Paskaitoje pakviesti globojami vaikai atvirai diskutavo šia tema. Pokalbių  metu vaikai svarstė suaugusiojo gyvenimo privalumus ir iššūkius, modeliavo gyvenimiškus situacijas. Dėkojam psichologui už atviras diskusijas ir sukeltas netikėtas mintis.

KVIEČIAME JAUNIMĄ!

Dėmesio ❗️❗️❗️
Rugsėjo 22 d. 16 val. Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja psichologo Evaldo Karmazos paskaitą vaikams nuo 14 m.:


„Sulaukti 18 ar užaugti?“


Kviečiame visus globojamus (rūpinamus) vaikus, dalyvauti!
Paskaita vyks Kuršėnų šeimos namuose, Pramonės g. 2, Kuršėnai.🤓🤓🤓

„Gebėjimų asimetrija“

Kuršėnų šeimos namų Globos centre nuo 2020-03-07 iki 2020-09-08 buvo vykdomas projektias „Gebėjimų asimetrija“, kurį įgyvendino Socialinės integracijos centras. Įvairių sričių užimtumo veikla buvo organizuojama globėjų šeimų, bendruomeninių vaikų globos namų bei institucijoje globojamiems vaikams. 

Vykdomos kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius, Šiaulių apskrities darbo rinkos situaciją ir pareiškėjo bei partnerių akademinę, mokslinę ir praktinę darbo patirtį. Projekto išskirtinumas – apjungiant nevyriausybinių organizacijų patirtį, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos praktiką, Šiaulių profesinio rengimo centro švietimo veiklą ir Šiaulių universiteto mokslinių tyrimų pasiekimus, suteikti aukštos kokybės kompleksines, individualizuotas socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją, pasitikėjimą savo gebėjimais, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui, ugdant profesinės ir gyvenimo karjeros planavimo gebėjimus, skatinant mokymosi tęstinumą, didinant sėkmingo įsidarbinimo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, ugdant bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai.

Kuršėnų šeimos namų Globos centr vykdoma projektinė veikla vyko etapais, kurių metu buvo ugdomos skirtingos ir tuo pačiu tarpusavyje susijusios kompetencijos.

Pirmąjame etape užsiėmimus vedusios Socialinių mokslų daktarė, psichologė Aistė Batūraitė bei lektorė, dr. specialioji pedagogė Margarita Jurevičiene orientavosi į  psichologinių problemų įveikimą, kuris padėtų įveikti socialinę atskirtį ir padėtų ugdytis socialines kompetencijas ir gebėjimus. Mokymų tikslas – ugdyti tikslinės grupės asmenų socialinius įgūdžius, reikalingus sėkmingam funkcionavimui sociume ir įsitvirtinimui darbo rinkoje. Grupinių užsiėmimų metu buvo ugdomi  dalyvių gebėjimai: atsispyrimo neigiamam poveikiui, verbalinio ir neverbalinio komunikavimo, konfliktų sprendimo, tarpasmeninių santykių palaikymo, veikimo grupėje, savireguliacijos, savęs vertinimo, empatiškumo ir sprendimų priėmimo. Užsiėmimų metu buvo stiprinamas vaikų pasitikėjimas savimi, keliama mokymosi ir pažinimo motyvacija, konsultuojama individualiais klausimais.

Antrąjame etape vyko robotikos užsiėmimai,  kuriuos vedė lektoriai Daiva Klimienė ir Marius Sketerskas. Susirinkę jaunuoliai aktyviai dėliojo, kūrė, ardė ir vėl konstravo bei programavo savo pirmuosius „robotus“. Vedamos programos turinys susidėjo iš šių temų: informacinės technologijos ir jų galimybės; informacijos valdymas, naudojant įvairias IT programas; IT panaudojimas įsitvirtinti darbo rinkoje ir nuotolinis mokymasis; programavimo ir robotikos pagrindai. Vaikai mokymų metu, atsižvelgiant į jų jau turimus įgūdžius, galėjo mokytis robotikos, programavimo, kompiuterinio raštingumo. Šia veikla besidominčių vaikų ir jaunuolių aktyvus dalyvavimas skatino keisti nemotyvuoto ir niekuo nesidominčio jaunimo stereotipą.

Trečiajame etape vaikai pabuvojo „virtualioje kelionėje“. Lektorės Aida Adeikienė ir Diana Armalienė pristatė „Virtualios realybės turą“, kurio metu jaunuoliai galėjo virtualiai „aplankyti“ Šiaulių miesto savivaldybę, Užimtumo tarnybą, Šiaulių profesinio rengimo centrą, Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą.  Užsiėmimo metu buvo objektyviai pristatomi viešųjų paslaugų teikėjai: susipažįstama su viešosiomis paslaugomis, o projekto dalyviui kuriamas pojūtis, kad jis lankosi toje institucijoje realiu laiku. Taip naikinamas barjeras ateiti į įstaigą, klausti, domėtis ir gauti visą projekto dalyviui reikiamą informaciją dėl įsidarbinimo, soc. paslaugų, mokymosi galimybių ir t.t. 

Kuršėnų šeimos namų Globos centras džiaugiasi galimybe bendradarbiauti su Socialinės integracijos centru. Detalus, tikroviškas, išsamus informacijos apie viešąsias paslaugas pateikimas – įrankis pelnyti pasitikėjimą viešosiomis institucijomis, interaktyvus būdas pritraukti klientą jo problemų sprendimui, skatinanti asmenis kreiptis, domėtis. Dėkojame atvykusiems specialistams už žinias, už galimybę prisiliesti prie inovatyvių įdėjų skleidimo, už perteiktą  sukauptą patirtį ir didelį norą pasidalinti  su kitais.

Naujų mokslo metų pradžia

Belaukiant rugsėjo ir naujo starto, Kuršėnų šeimos namų Globos centro socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) lankė visus globojamus (rūpinamus) vaikus, pasveikino tiek mažus tiek didelius, linkėdami visiems sėkmingų naujųjų Mokslo metų ir dovanojo mokyklinių priemonių rinkinius.

Tariame didelį AČIŪ VšĮ ,,Sotas” atstovei Linai Pazikaitei už perduotas kanceliarines priemonės iš Italijos!

Rugsėjo 1-oji!

Kiekviena rugsėjo 1-oji – tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykite šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis!