DRAUGO DIENA

LAPKRIČIO 29-TOJI- DRAUGO DIENA irMES DRAUGAUJAME! Kuršėnų šeimos namų Globos centro specialistai, kvietė visus globėjus/rūpintojus, įtėvius, budinčius globotojus, globojamus/rūpinamus vaikus ir jų šeimas dalyvauti DRAUGO dienos minėjime. Globos centro globos koordinatoriai sugalvojo idėją šiuo sunkiu laikotarpiu, kai viskas vyksta nuotoliniu būdu, suvienyti visus vaikus ir šeimas, pasidalinti savo mėgstama veikla, hobiais, talentais. Draugo dienos minėjimo iniciatyva