DRAUGO DIENA

LAPKRIČIO 29-TOJI- DRAUGO DIENA irMES DRAUGAUJAME! Kuršėnų šeimos namų Globos centro specialistai, kvietė visus globėjus/rūpintojus, įtėvius, budinčius globotojus, globojamus/rūpinamus vaikus ir jų šeimas dalyvauti DRAUGO dienos minėjime. Globos centro globos koordinatoriai sugalvojo idėją šiuo sunkiu laikotarpiu, kai viskas vyksta nuotoliniu būdu, suvienyti visus vaikus ir šeimas, pasidalinti savo mėgstama veikla, hobiais, talentais. Draugo dienos minėjimo iniciatyva

GIMK mokymai

Kuršėnų šeimos namų Globos centras 2020 m. lapkričio 27 d. organizuoja pagrindinius globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių GIMK mokymus. Mokymai organizuojami, vadovaujantis LR Vyriausybės nurodymais dėl paskelbto karantino.

„Kaip aš mokausi skraidyti”

Prie Kuršėnų šeimos namų pastatytas stendas su menininko  Algio Kriščiūno reprodukcija „Kaip aš mokausi skraidyti”. Menininkas  dažnai savo kūriniais atliepia šalies ir pasaulio aktualijas, tačiau jam labiausiai rūpi žmogiškumo apraiškų temos. Pasinaudodami šio menininko reprodukcija, Globos centro specialistai siunčia žinią visuomenei, kad ,,Vaiko globa ar įvaikinimas – tai ypatinga dovana, suteikianti tėvų globos netekusiam vaikui