„Gebėjimų asimetrija”

Kuršėnų šeimos namų Globos centre nuo 2020-03-07 iki 2020-09-08 buvo vykdomas projektias „Gebėjimų asimetrija“, kurį įgyvendino Socialinės integracijos centras. Įvairių sričių užimtumo veikla buvo organizuojama globėjų šeimų, bendruomeninių vaikų globos namų bei institucijoje globojamiems vaikams.  Vykdomos kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius,